PODSTAWY ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII PHASED-ARRAY

Wiarygodność i pewność technik NDT jest priorytetem stosowanym w inspekcjach, jak też w badaniach o podwyższonych wymaganiach odbiorowych, dotyczących określania resursów czasu pracy obiektów lub ich krytycznych elementów. Dotyczy to między innymi elementów energetycznych o ograniczonym dostępie, konstrukcji z materiałów austenitycznych i trudno-spawalnych, itp..

Trendem światowym jest obecnie rozwój technik ultradźwiękowych, w szczególności w oparciu o cyfrową technologie phased-array, która w ostatnich latach zyskała status dobrze dopracowanych rozwiązań aplikacyjnych NDT.

Wymagania dla systemów phased-array dotyczą wykrywania często małych defektów (pęknięć), niezależnie od ich orientacji i przy skanowaniu z dużymi prędkościami. Wiąże się to również z koniecznością optymalnej analizy i raportowania wyników w czasie rzeczywistym badania, często przy obecności inspektorów strony trzeciej. Jest zrozumiałe, że analizowane wyniki muszą charakteryzować dużą wiarygodnością, co wiąże się z kolei z koniecznością prowadzenia prac wdrożeniowych oraz postępowań walidacyjnych samej technologii i specyfikowanych systemów.

Od pewnego czasu polski rynek badań nieniszczących stał się jednym z wiodących w Europie, jeżeli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych cyfrowych technik badań nieniszczących – NDT. Dotyczy to w szczególności przemysłu gazowniczego, gdzie inwestor – GAZ-SYSTEM wprowadził wymaganie stosowania cyfrowych technik ultradźwiękowych w 100% (TOFD oraz phased-array) na nowobudowanych rurociągach przesyłowych oraz stacjach gazowych, dla wybranych technologii spawania. Jednocześnie za zgodą inwestora zostały wdrożone zmechanizowane techniki radiografii oparte na rejestracji wyników przy pomocy detektorów cyfrowych.

Z kolei sektor energetyczny i petrochemiczny w Polsce od dłuższego czasu wykorzystuje cyfrowe systemy phased-array w diagnostyce urządzeń (turbiny, generatory pary, reaktory, zbiorniki ciśnieniowe. Itp.), które mają za zadanie zapewnić wiarygodne i szybkie inspekcje, w bardzo napiętych terminach. Zatem odpowiedź na pytanie czy warto przygotować i opracować w języku polskim stosunkowo obszerną pozycję z zakresu zaawansowanych technologii phased-array oraz stosowanych w świecie rozwiązań aplikacyjnych staje się oczywista.


Autor niniejszego opracowania jest specjalistą stopnia 3-go we wszystkich metodach badań nieniszczących i od ponad 30 lat związany jest z firmą NDTEST, wykonującą usługi badań nieniszczących na rynku polskim. Jest to wiodąca firma NDT w Polsce, skupiająca zespół specjalistów, dzięki którym po raz pierwszy w Polsce wprowadzono zmechanizowane ultradźwięki i radiografię – zarówno w rozwiązaniach analogowych, a później cyfrowych.

Jednocześnie od ponad 20 lat autor zajmuje się szkoleniem i egzaminowaniem personelu NDT w zakresie 1-go i 2-go stopnia, ale przede wszystkim personelu kierowniczego na stopień 3. W czasie tej długoletniej praktyki odczuwa się poważne braki jakichkolwiek nowoczesnych podręczników w języku polskim z zakresu badań nieniszczących,
w szczególności w metodzie ultradźwiękowej.

Stąd też płynie nadzieja, że przygotowany materiał będzie pożyteczny w podnoszeniu kwalifikacji specjalistów w cyfrowych technikach ultradźwiękowych, które zaczynają odgrywać pierwszorzędną rolę i znajdują coraz szersze zastosowania w NDT.

Marek Śliwowski dr inż. mechanik

Interesuje Cię zakup większej ilości egzemplarzy ? *

Napisz do nas !

kontakt@ksiazka-phased-array.pl

* zakup powyżej 10 egzemplarzy