Zwroty

           Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Książka w formie tradycyjnej

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi, spełniając poniższe warunki

konsument poinformuje  sprzedawcę o odstąpieniu od umowy  w terminie 14 dni od zakupu produktu do dnia wysłania informacji, drogą mailową lub pocztową, w formie oświadczenia zawierając następujące dane :

 • imię, nazwisko lub/i nazwa firmy 
 • adres
 • adres mailowy oraz telefon kontaktowy 
 • numer zamówienia 
 • opis produktu, który podlega zwrotowi wraz z podaną ilością
 • numer faktury 
 • numer konta na który należy dokonać zwrotu środków.

Konsument może zwrócić jedynie produkt, nie noszący śladów użytkowania, nie uszkodzony. 

Konsument zwróci produkt na koszt własny na adres podany na stronie www.ksiazka-phased-array.pl

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

Sprzedawca po otrzymaniu produktu, oraz oświadczenia dokona zwrotu środku w termie 14 dni na numer konta podany w przesłanej informacji o odstąpieniu od umowy. 

 

Ebook - forma elektroniczna

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 4. nie zostały spełnione warunki zwrotu produktu,

 5. jeżeli przedmiot nosi śladu użytkowania,

 6. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Dane sprzedawcy

Dane do zwrotu oraz dane kontaktowe :

Agata Śliwowska

ul. Ks.I.Skorupki 62/14

05-091 Ząbki

Mail : kontakt@ksiazka-phased-array.pl

Reklamacje

Jeśli okazało się, że w trakcie standardowego użytkowania produktu zauważysz jego wadę możesz złożyć reklamację.

Reklamacje możesz złożyć:

1. Mailowo na adres:

kontakt@ksiazka-phased-array.pl

2. Listownie na adres:

Agata Śliwowska

ul. Ks.I.Skorupki 62/14

05-091 Ząbki

W wiadomości uwzględnij:

 • Swoje imię i nazwisko, adres, mail, telefon, numer zamówienia, numer faktury.
 • Opis wady oraz okoliczności i szacunkową datę zauważenia wady

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych, jeśli do tego czasu nie otrzymasz od nas wiadomości uznajemy, że reklamacja została rozpatrzona na Twoją korzyść.