Ebook – Podstawy zaawansowanej technologii phased-array

199,99

Zaawansowane rozwiązania technologii piezokompozytów, rozwój mikrotechniki i mikroelektroniki, a także mocy obliczeniowej komputerów (pakietyoprogramowania przy produkcji głowic oraz wzajemnej interakcji między elementami matrycy) spowodowały burzliwy rozwój technologii phased-array. Gwałtownie wzrosły też możliwości sterowania interakcyjnego wiązkami phased-array.

Technologie phased-array charakteryzują się bardzo wysoką wiarygodnością uzyskiwanych wyników i zostały powszechnie uznane jako materiał podstawowy w krytycznej ocenie inżynierskiej – ECA, dla której poświęcono w książce oddzielny rozdział.

Tym procesom towarzyszyć musi rozszerzony zakres szkolenia i certyfikacji personelu NDT, oparty o zagadnienia zjawisk dyfrakcyjnych (techniki TOFD) oraz phased-array (techniki PA), które stanowią najbardziej nowoczesne trendy badawcze, w szczególności w zastosowaniach łączenia tych technik oraz w kontekście uzyskiwania jak najbardziej wiarygodnych wyników badania. Takim celom ma służyć niniejsza monografia, jak się wydaje jedyna w języku polskim, obejmująca tak szeroki zakres wiedzy podstawowej i o zastosowaniach technologii phased-array.

Kategoria:

Opis

Ebook został zredagowany w postaci samodzielnych rozdziałów zawierających:
Rozdział 1 – Podstawy konwencjonalnych ultradźwięków w kontekście zastosowań PA-UT.
Rozdział zawiera skrócony przegląd podstaw konwencjonalnych badań ultradźwiękowych dla zaawansowanego wymiarowania. Specjalne tabele i wykresy będą pożyteczne w zastosowaniu do technologii ultradźwiękowej phased-array (szczegóły formuł ogniskowania w zakresie skanowania sektorowego i normalnego, położenie sygnałów po transformacji, osłabienie sygnału, kompensacja kątowa wzmocnienia, rozdzielczość osiowa i poprzeczna wiązki oraz charakterystyki wiązki).

Rozdział 2 – Główne koncepcje ultradźwiękowej technologii phased-array
Rozdział opisuje skróconą historię rozwoju technologii phased-array, zasady dotyczące ultradźwięków w wersji wieloprzetwornikowej, koncepcje czasu opóźnienia (lub formuł ogniskowania) dla głowic phased-array oraz aparaturę PA. Podano techniczne źródła związane z implementacją tej nowej technologii oraz jej zalety.

Rozdział 3 – Głowice phased-array (PA) piezokpompozytowe
Rozdział obejmuje zasadnicze aspekty budowy matryc phased-array oraz głowic PA w zastosowaniach do badań ultradźwiękowych. Wyjaśniono sposoby wytwarzania, następnie podano nomenklaturę przetworników typu phased-array i prześledzono fizyczne właściwości wiązek fal realizowanych przy pomocy matryc PA,, a na koniec przedstawione zostały przykłady zastosowań.

Rozdział 4 – Charakterystyka aparatury ultradźwiękowej phased-array.
Kalibracja i techniki badawcze
Rozdział zawiera charakterystyki podstawowej aparatury i systemów ultradźwiękowych PA na przykładzie firmy Olympus oraz sposoby jej kalibracji a także różnych technik badawczych z zastosowaniem tych systemów. Określono również szczegółowo tolerancje wyznaczanych cech przyrządów oraz przeprowadzono analizę i objaśnienia.

Rozdział 5 – Sposoby skanowania i rodzaje zobrazowań
W rozdziale omówiono sposoby zautomatyzowanego badania (lub skanowania) oraz typowe modele zobrazowań na przykładzie zastosowań w systemach OLYMPUS.

• Rozdział 6 – Przygotowanie systemu i zamiana aparatury
Rozdział przedstawia techniczne elementy związane z przygotowaniem do badania z wykorzystaniem systemu ultradźwiękowego (głowice, aparat i ewentualnie skaner). Szczegółowy podrozdział jest poświęcony próbkom odniesienia (referencyjnym) używanym do oceny przygotowania systemu.
Inny podrozdział dotyczy wpływu specyficznych parametrów używanych w kalkulatorze formuł ogniskowania na wykrywanie, lokalizację i wymiarowanie pęknięć. W innej części zajęto się optymalizacją nastaw i analizą wyników. Ostatni podrozdział poświęcony jest tolerancjom przy zamianie
aparatów (elementów systemu) ultradźwiękowego.

Rozdział 7 – Wiarygodność techniki PAUT oraz jej wkład w Krytyczną
Ocenę Inżynierską -ECA
Rozdział przedstawia techniczne kwestie związane z wiarygodnością ultradźwiękowej technologii
phased -array oraz udział PAUT w Krytycznej Ocenie Inżynierskiej (ECA,) stosowany przy tworzeniu wiarygodnych modeli zarządzających długotrwałością pracy konstrukcji z wadami wytwórczymi i/lub nabytymi w czasie eksploatacji. Przedstawiono przykłady z różnych obszarów techniki: nuklearnej (turbiny i elementy turbin) oraz rurociągów.

Rozdział 8 – Studia przypadków – trudne zadania badawcze
Rozdział omawia sposoby rozwiązywania skomplikowanych zadań badawczych (nazywane w nomenklaturze NDT – studiami przypadków), takich jak zaawansowane badania rurociągów ze stali węglowych oraz austenitycznych, badanie połączeń z materiałów różniących się, inspekcje turbin niskiego ciśnienia oraz systemy automatyczne do badania on-line Zaawansowane rozwiązania technologii piezokompozytów, rozwój mikrotechniki i mikroelektroniki a także mocy obliczeniowej komputerów (pakiety
oprogramowania przy produkcji głowic oraz wzajemnej interakcji między elementami matrycy) spowodowały burzliwy rozwój technologii phased-array.
Gwałtownie wzrosły też możliwości sterowania interakcyjnego wiązkami phased-array.z dużymi prędkościami, badania w kolejnictwie, itp.